Test
Bengt Mattson
Vilket enormt bra "examensarbete" jag fick bevittna idag! Ett antal "studenter" på en IFL-kurs (Institutet för Ledarskaputveckling) anordnade idag en klimatkonferens i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Mistra. Ett stort antal prominenta föreläsare och konferensdeltagare var på plats. Fokus för diskussionen var "global uppvärmning och nya affärsmöjligheter". Jag tycker att man lyckades förmedla en bra balanserad bild av att klimatförändringen sker redan idag och det förändrar, vare sig vi vill eller inte, bolagens möjligheter till att bedriva sina affärer. Bland de inbjudna talarna fanns såväl vår handelsminister Ewa Björling, Mistras ordförande tillika VD i IVA Lena Treschow Torell, som Johan Rockström från Stockholm Resilience Center och Per Olofsson, VD på ClimateWell. Det budskap som jag tror att vi alla gick hem med var att vi alla måste göra vår hemläxa och förstå hur vi och vår egen affär påverkas av de förändringar som kommer i klimatförändringens spår. Jag rekomenderar er alla att titta på Mistras hemsida där programmet, och underlag till presentationerna, finns redovisat- Oroväckande men spännande läsning som vi alla måste ta till oss och reagera på - vare sig vi egentligen vill eller inte.....
Test
Bengt Mattson