Test
Bengt Mattson

Jag misstänker att det är många företag och organisationer som passar på att informera om klimatfrågan i samband med klimatmötet i Köpenhamn.  Därigenom ökar såklart medvetenheten om klimatmål och -resultat bland medarbetarna vilket är viktigt för fortsatta framgångar i miljö- och klimatarbetet. Jag själv har idag varit på vår fabrik i Strängnäs och diskuterat klimatfrågan generellt samt Pfizers globala, nationella och lokala klimataktiviteter. Jag tycker alltid att det är lika kul och spännande att hålla denna typ av föredrag. Jag tror att jag lär mig minst lika mycket som de som lyssnar.

På agendan idag fanns utöver Pfizers olika initiativ inom klimatområdet allt från rena skolboksutbildningen kring växthuseffekt och global uppvärmning, bakgrund till Pfizers klara ställningstagande att "climate change science is accepted" samt att klimatförändringarna hotar människors hälsa, exempelvis:

- Fossil fuel use is the primary cause for the increased atmospheric concentration of carbon dioxide (CO2) - The increase in CO2 is causing global warming which is leading to: i) Sea level rise ii) More adverse weather events iii) Adverse impacts to freshwater supplies Human health impacts including: i) Illness from more heat waves ii) Unsanitary conditions due to increased coastal flooding iii) Vector-borne diseases with longer transmission seasons iv) Change in geographical distribution of diseases v) World Health Organization Studies reveal current and future significant human health impacts

Nat Ricciardi om global uppvärmning
Nat Ricciardi om global uppvärmning

Vi diskuterade också vad vi kan göra såväl professionellt som privat under 2010 för att hjälpa till att nå Pfizers klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med ytterligare 20% fram till 2012 utöver de knappa 20% i absoluta tal (och 43% indexerat mot försäljningen) som vi minskade utsläppen med mellan 2000 och 2007.

Pfizers klimatdata 2000-2007
Pfizers klimatdata 2000-2007

En rolig del i diskussionen kring vad man kan göra privat baserades på Konsumentverkets Miljömätaren. Kollegorna vid Strängnäsfabriken lät mig göra testet och resultatet lämnar ett visst utrymme för förbättringar. Framförallt kan jag förbättra min miljö- och klimatprofil genom att lägga om kosten något: Äta lite mindre kött, och då framförallt nöt och svin. Bra med ett enkel test som ökar medvetenhet och som kan peka ut vissa områden där enkla förändringar och förbättringar kan vidtagas. Jag kan också rekommendera er att testa Klimatkontot som också har fått mycket god kritik av många klimatintresserade.

Vi hade också en diskussion kring eventuella nyheter från klimatmötet i Köpenhamn (COP15) men det finns väl i mitt tycke inte så mycket att rapportera om idag, vissa negativa nyheter såsom att delar av förhandlingarna ställdes in, men också vissa positiva tongångar om att Barack Obama kan ha med sig höjda ambitioner från USA när han ansluter senare i veckan... Vi får avvakta och se hur det utvecklar sig...

Test
Bengt Mattson