Test
Bengt Mattson
Det faktum att Al Gore kommer til Sverige imorgon har skapat en debatt kring klimatfrågan som vi inte har sett på ett tag i svensk media. Lars Bern och ett antal medförfattare öpnnade upp diskussionen med en artikel på Svenska Dagbladets (SvD) "Brännpunkt" igår. Rubriken i debattinlägget var "Tro inte på klimatprofeten Gore". I mina ögon både ganska provokativt och faktiskt överraskande. Inlägget fick ett svar direkt i SvD igår av Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi. Källén menar att författarna till Brännpunktsartikeln saknar kontakt med aktuell klimatforskning. Jag är, vilken kanske inte överraskar någon som läst min blogg tidigare, böjd att hålla med Källén. Jag är övertygad om att det finns en mänsklig påverkan på klimatet och att vi måste vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi har jobbat med denna fråga länge inom Pfizer. 2002 satte vi vårt första globala klimatmål som syftade till att med 2000 som basår minska utsläppen av växthusgaser (omräknat till koldioxid-ekvivalenter) fram till och med 2007 med 35% satt i relation till vår försäljning. Som ni ser i detta diagram så överträffade vi till och med det målet. Vi nådde en 43% minskning av utsläppen.

Pfizers klimatarbete 2000-2007
Pfizers klimatarbete 2000-2007

Denna minskning motsvarar i absoluta tal nästan en 20% minskning av Pfizers globala utsläpp av växthusgaser. Vi har nu satt ett nytt klimatmål - att till 2012 minska de absoluta utsläppen av vaxthusgaser (omräknat till koldioxidekvivalenter) med ytterligare 20%. Denna information, och andra delar av vårt miljö- och klimatarbete, presenterade vi idag för Lars-Erik Liljelund, klimatsamordnare i regeringskansliet. Vi är intresserade av att dela med oss av de erfarenheter som vi har dragit från vårt arbete med att reducera utsläpp genom att förändra våra process- och produktionsförhållanden, öka energieffektiviseringen och satsningar på alternativa energikällor. Exempel på denna typ av åtgärder hittar ni på vår globala websida. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med olika aktörer i samhället i denna fråga som inte minst genom Sveriges ordförandeskap i EU under hösten 2009 blir mycket betydelsefull. Under ordförandeskapet skall "det nya Kyoto-avtalet" kring begränsningar av utsläpp av växthusgaser slutförhandlas i Köpenhamn. Vi inom Pfizer, och även andra aktörer från näringslivet, vill självklart dela med sig av sina erfarenheter i den processen. Låt oss alla inspireras av varandra, och lära oss av varandras erfarenheter, kring vad som kan göras för att minska den klimatpåverkan som jag är övertygad om finns från våra verksamheter. Jag är faktiskt glad över att frågan även lyfts upp ur ett kritiskt perspektiv till debatt som i gårdagens SvD eftersom det är viktigt att debatten, och därigenom en fortsatt vetenskaplig utveckling, hålls vid liv. Al Gores besök här i Sverige är självklart en hjälp i den processen. Välkommen till Stockholm Al!!
Test
Bengt Mattson