Test
Bengt Mattson

Den 4:e december framförde jag en försiktig undran här på bloggen hur FN:s klimatförhandlingar i Poznan skulle komma att utvecklas. Skulle de när de avslutades den 12 december anses vara en framgång eller skulle de ha brakat samman fullständigt? Svaret blev väl "varken eller"... Förhandlingarna kan varken betraktas som en stor framgång klimatmässigt eller anses vara en katastrof - åtminstone enligt mitt sätt att se på saken. Viktigt för att förhandlingarna inte skulle stranda var självklart det faktum att EU-länderna lyckades enas i sina parallella diskussioner i Bryssel. EU får väl betraktas att kvar sin ledartröja i klimatpolitiken efter att ha kvarstått vid sina tidigare överenskommelser kring "20-20-20 till 2020":

  • en 20% minskning av utsläppen av växthusgaser,
  • 20% förnyelsebar energi, och
  • 20% energieffektivisering, och allt detta genomfört 2020.

Intressant tycker jag att det har varit att följa rapporteringen de sista dagarna av förhandlingarna i Poznan och Bryssel, samt alla diskussioner om hur Sverige under sitt ordförandeskap i EU skall lyckas säkerställa att FN:s klimatförhandlingar går i mål i Köpenhamn om ett år. Jag har här lagt in ett par dagsaktuella länkar som visar hur debatten går. Länkarna är hämtade från Norrköpings Tidningar, Vestmanlands Läns Tidningar, och från Helsingborgs Dagblad. Debattartikeln i Helsingborgs Dagblad, skriven av europaparlamentariken (s) Åsa Westlund, diskuterar klmatfrågan i perspektivet av arbetsmarknad och arbetstillfällen. Denna koppling har varit mycket vanlig den senaste tiden, och är förståss extra aktuell för oss alla just nu när framför allt fordonsindustrin kanske står inför sin största utmaning någonsin. Miljöfrågan och bilindustrin diskuteras även med näringsminister Maud Olofsson på e24.

Delta i debatten och för fram dina åsikter. Var jag står i klimatdebatten torde inte vara någon överraskning för dem som regelbundet läser min blogg. Jag anser det vara ställt bortom allt tvivel att klimatet påverkas av människans utsläpp av växthusgaser och jag har sagt det förut: Jag är både glad och stolt över att jobba på ett företag som både ställt upp tuffa klimatmål och som också uppvisar goda resultat.

Pfizers klimatmål
Pfizers klimatmål

Utöver målet om att sänka utsläppen av växthusgaser som redovisas på bilden ovan

  • mellan 2000 och 2007 minskade vi utsläppen av växthusgaser med mer än 40% indexerat mot försäljning
  • vilket motsvarar nästan 20% i absoluta tal
  • fram till och med 2012 skall vi minska utsläppen med ytterligare 20% i absoluta siffror

så har vi också ambitionen att 35% av den elektricitet som vi använder skall vara utsläppsfri. Ett tufft mål, men vi är på rätt väg. Vill ni läsa mer om vårt klimat- och energiarbete så finns det mycket information på våra globala hemsidor.

Test
Bengt Mattson