Test
Bengt Mattson

Idag skriver debattören, metallarbetaren och anhängaren av filosofin "objektivismen" Henrik Unné på Newsmill att "klimatförändringarna är naturliga". Jag kan ge honom rätt i att ett flertal av de naturliga faktorer som Henrik Unné räknar upp - exempelvis förändringar i solens aktivitet och vulkanutbrott - självklart har en påverkan på klimatet. För mig utgör dock den huvudsakliga frågan kring klimatförändringar hur stor ytterligare påverkan som mänskliga aktiviteter, det vill säga utsläpp av växthusgaser, har utöver de naturliga faktorerna.

Eftersom vi inte kan påverka de naturliga faktorerna så anser Henrik Unné att vi ska lägga all kraft på att anpassa oss efter de förändringar som sker i klimatet. Jag anser till skillnad från honom att vi utöver arbetet med att anpassa oss och samhället efter klimatförändringarna naturligtvis även ska göra det vi kan för att stoppa den mänskliga påverkan på klimatet. Här spelar förstås en omställning av vårt energisystem en huvudroll. Vi måste minska användningen av fossila bränslen. Detta kan ske såväl med hjälp av alternativa energikällor som med energisparåtgärder.

Jag kan inte hålla med Henrik Unné om att "miljörörelsen sätter en tvångströja" på industrin. Vi har i många fall en bra fungerande diskussion med delar av miljörörelsen och andra intressenter kring de villkor som bör gälla. Självklart finns det aktörer som har en i mitt tycke helt orealistisk bild av fungerande lösningar, men i de flesta fall överenstämmer intressenternas och våra ambitioner väl. Flera av de initiativ som vi inom Pfizer har tagit kring klimatfrågan har tagits på vårt eget initiativ och inte på grund av "en påtvingad tvångströja". Jag har tidigare på bloggen hänvisat er till vår globala webbplats för att ta del av det arbete som vi gör inom klimatområdet ("energy and climate change"). I bilden nedan ser ni hur utvecklingen för våra utsläpp av växthusgaser sett ut från 2000. Med de resultaten i ryggen känner jag mig trygg på att vi ska kunna uppnå vårt nya mål att utöver de nära 20% minskade utsläpp i absoluta tal fram till 2007 kunna reducera med ytterligare 20% fram till 2012.

Test
Bengt Mattson