Test
Bengt Mattson

Igår så var det så äntligen dags för kick-off för Steg 2 i PLATINEA-arbetet. PLATINEA är ett Vinnova-finansierat projekt inom AMR-området (AMR, AntiMicrobial Resistance - antibiotikaresistens på svenska). PLATINEA har fått stöd i utlysningen Utmaningsdriven innovation. Formellt ska PLATINEA utläsas "samverkansPLATform för INnovation av Existerande Antibiotika", men jag gör ofta gärna följande tolkning som jag tycker än tydligare beskriver en av projektets huvudsakliga fokusområden - säkerställa TILLGÄNGLIGHET till antibiotika på den svenska marknaden: "PLAttform  för TIllgänglighet av Nya och Existerande Antibiotika".

En bristande tillgänglighet kan bero på exempelvis sårbara leveranskedjor och bristande ekonomiska incitament. Men en utmaning som också kommer att arbetas med inom ramen för PLATINEA är icke-rationell användning av antibiotika. Projektet innehåller 5 stycken arbetspaket:

- AP1: Kontinuerlig behovsinventering och prioritering
- AP2: Optimeringsstudier
- AP3: Interventioner och implementering
- AP4: Tillgänglighet i levarnskedjor, ekonomimodell
- AP5: Koordinering och projekturval

Vi är 15 olika parnets i projketet från såväl akademi, myndigheter, hälso- och sjukvård samt industri. Jag har äran att företräda LIF i detta arbete. Huvudprojketledare är Enrico Baraldi från Uppsala Universitet.

Vill du läsa mer om PLATINEA så följ denna länk till Vinnovas hemsida alternativt titta på några av de tweets jag gjorde under kick-offen igår (@CSRBengt, #PLATINEA)

Test
Bengt Mattson