Test
Bengt Mattson

Som ni kanske vet så har Pfizer och Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram ett studentsamarbete gällande praktik och examensarbeten. Under våren genomför två studenter från KI ett arbete vi kallar "Re-Think Tank", som tar fram förslag på projekt som deras klasskamretaer sedan kan arbeta med under praktikplaceringar hos oss på Pfizer eller som sina examensarbeten (Master-uppsatser). I våras hade vi Deeqa Ibrahim och Garrett Huwyler hos oss och ett par av deras förslag på projektarbeten tas nu vidare av Artemis Lazaridis och Yingshan Qin.

 

KI-studenterna Artemis och Yingshan in action
Artemis Lazaridis och Yingshan Qin har nu påbörjat sin praktik

Artemis kommer att arbeta med "the external view of Pfizer and the industry". Hon kommer att samla in olika intressentgruppers åsikter om vår industri och om Pfizer. Hon kommer såklart att diskutera med studenter men också med andra grupper.

Yingshan kommer att arbeta med "Patients First". Hur kan vi säkerställa att vi som medarbetare och som bolag i stort sätter patienten i första rummet - dvs hur vi bland annat kan bidra till att vi i Sverige på allvar får en "patientcentrerad vård"?

Välkomna till Pfizer Artemis och Yingshan. Det blir spännande att arbeta med er under de kommande 12 veckorna!

Test
Bengt Mattson