Test
Bengt Mattson

Jag vaknade upp till eko-nyheterna i morse - och det är alltid kul när de innehåller positiva, spännande och glädjande nyheter! Det jag tänker på är den nya rapporten "En svensk nollvision för växthusgasutsläpp" från IVA (Kungliga Ingejörsakademin) som Ekot berättade om. Rapporten presenteras senare idag på IVA:s konferenscenter i Stockholm.

En slusats i rapporten som kommenterades i Ekot av Harry Frank, ledamot i IVA och tidigare forskningschef på ABB, är att Sverige i stort sett skulle kunna eliminera utsläppen av växthusgaser på 30-40 år om vi satsar på energieffektivisering, kör bil på el istället för bensin och förändrar jord- och skogsbruk. Harry Frank påpekar att den största potentialen finns inom transportsektorn som står för cirka 30% av utsläppen idag. Jag skönjer en mycket "teknik-positiv" syn i Ekots presentation av rapporten och i Harry Franks kommentarer. Det är klart att det glädjer en "gammal ingenjör" som mig! Jag har många gånger just sagt att en kombination av beteendeförändringar och smarta tekniklösningar utgör en fantastisk möjlighet att rejält reducera våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Jag har flera gånger här på bloggen försökt att inspirera er läsare vad man kan göra för att minska utsläppen genom att berätta om de åtgärder som vi vidtagit inom Pfizer. Jag diskuterade frågan exempelvis den 15 december kopplat till att det då var cirka ett år kvar innan förhandlingarna om ett nytt "Kyoto-avtal" skall slutföras i Köpenhamn. I inlägget den 15 december visar jag i ett diagram hur vi minskat utsläppen sen 2000 men nämner också hur vi kommer att arbeta framåt. Dels med att reducera utsläppen med ytterligare 20% till 2012, dels också den ambition vi har att 35% av den elektricitet vi använder 2010 skall vara "utsläppsfri". Som ni ser i denna 2 år gamla redovisning av läget så har vi fortfarande en bra bit kvar. Jag är inte säker på att vi kommer att fixa målet redan 2010 men vi går i rätt riktning!

Jag tror liksom Harry Frank och hans kollegor inom IVA att en kombination av energieffektiviseringar och nya tekniska lösningar (exempelvis vad gäller utsläppsfria energikällor) är rätt väg till framgång. Att Pfizer här i Sverige har sitt marknads- och försäljningskontor i en av Europas energieffektivaste fastigheter ger oss bra råg i ryggen för vårt fortsatta arbete.

Detta diplom tilldelades vi i april 2008 i samband med EU:s GreenBuilding Award. Läs mer på inlägget från den 10 april förra året.

Test
Bengt Mattson