Test
Bengt Mattson
Jag har här på bloggen vid två tidigare tillfällen kortfattat berättat om Jonna Bertfelts och Josephina Ekedahls projektarbeten i Kambodja respektive Zambia. Läs min beskrivning av några av Pfizers insatser för att bekämpa HIV/AIDS-problematiken i 3:e världen (från den 12:e januari) samt en första delrapport från Jonnas och Josephinas arbeten den 9:e februari. Jonnas och Josephinas berättelser om hur de slängts mellan hopp och förtvivlan, deras utmaningar såväl organisatoriskt som i övrigt, men framför allt deras härliga bskrivningar av framgångar "i det lilla" är en entuiasmerande läsning. Ta dig tid att följa deras historia på deras bloggar från starten i januari fram till slutet av mars/början av april när de nått halvvägs. Deras återstående tid inom "The Swedish Center for International Youth Exchange - Youth Partners in Development (YPD)” kommer de att tillbringa här hemma i Sverige (i Umeå och i Kramfors). Spännande läsning utlovas! Och efter att ha läst deras beskrivningar av livet i Zambia och Kambodja så får mitt mantra …För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat… ytterligare en dimension: Skolämnet "hälsa" torde inte bara innehålla hälsofrågan ur ett svenskt perspektiv utan även ur ett globalt perspektiv. Det är en enormt mångfacetterad fråga!
Test
Bengt Mattson