Test
Bengt Mattson

En enormt bred och spännande forskningsportfölj inom vattenområdet finns hos IVL

Idag har jag blivit mycket inspirerad av den kunskap och det engagemang som finns bland de forskare som arbetar med vattenfrågor hos IVL Svenska Miljöinsitutet. Under två timmar på förmiddagen deltog jag i ett seminarium i IVL:s lokaler vid Valhallavägen i Stockholm, på Campus KTH. Några av IVL:s forskare presenterade ett axplock av sin forskning från såväl pågående som planerade vattenprojekt.

IVL på Campus KTH
IVL på Campus KTH

Seminariet inleddes av Anna Jörborn som förtjänstfullt beskrev vikten av forskning inom vattenområdet. Vatten är och förblir en av våra allra viktigaste råvaror världen över, men tyvärr finns den i begränsade mängder samt är utsatt för hårt tryck och stor föroreningsbelastning. Två läkemedelsrelaterade projekt presenterades. Dels berättade Andreas Woldegiorgis om det arbete som IVL gör i samverkan med LIF (Läkemedelsindustriföreningen) kring miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på www.fass.se, dels presenterade Mats Ek ett projekt IVL kört i samarbete med Stockholm Vatten kring åtgärder som kan vidtagas i reningsverk för att, i de fall risker föreligger, rena bort läkemedelssubstanser från avloppsvatten. Båda dessa projekt har jag berört tidigare på bloggen, bland annat i ett inlägg den 8:e oktober.

Utöver dessa presentationer bjöds vi på ett smörgåsbord av olika vattenprojekt. Vi fick bland annat höra Terese Zetterbergs presentation av DiVa - dikesrensningens effekter på vattenekosystemen, och Jonas Fejes berättelser om fjärrkylans fördelar i samhället men till viss del den begränsade kunskap som finns kring hur eventuella miljöeffekter från kylvattenupptag och varma återsläpp av vatten skall formuleras, förstås och kommuniceras. Vi fick också information om IVL:s arbete med olje-jouren (www.oljejour.ivl.se) - fantastiskt viktigt arbete och något som jag verkligen hoppas att andra länder kring Östersjön skulle lära sig av!! De mängder av olja som transporteras på Östersjön kan verkligen göra mig mörkrädd... Självklart lyftes även andra aspekter av arbete kring Östersjön fram, exempelvis genom Mikael Malmeus presentation av projektet "Fosfordynamik i kustsediment". Hur ser det egentligen ut med övergödningen och den höga fosforbelastningen i Östersjön? Vad kan göras för att elimininera eller åtminstone minska problemen med syrefria bottnar som läcker fosfor från bottensedimenten? Kan vi stoppa dessa processer som till viss del också är självförstärkande? Enormt viktiga frågor som inte bara ligger IVL, dess sponsorer (främst Naturvårdsverket och Formas) och dess samarbetspartners varmt om hjärtat utan självklart oss alla som förstår värdet av ett levande hav.

Stort tack IVL för ett par spännande timmar som verkligen vidgade mina vyer!!

Test
Bengt Mattson