Test
Bengt Mattson
Igår högtidlighölls IVL Svenska Miljöinstitutets 50-års jubileum. 1966 bildades Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning gemensamt av staten och näringslivet. Under de 50 år som har gått sen dess så har inte bara Miljödepartementet, Naturvårdsverket och en modern miljölagstiftning etablerats, utan miljö- och hållbarhetsarbetet inom näringslivet har förändrats i grunden. Det är min absoluta uppfattning att IVL har spelat en mycket viktig roll i dessa processer, bland annat i sin roll som en neutral och synnerligen kompetent mötes- och diskussionspartner för staten och näringslivet gemensamt.
Gårdagens seminariedel av högtidlighållandet genomsyrades av det breda intressentperspektivet och fokuserade en rad framtidsscenarier: "Hur ser vår värld ut 2041?"
Det är alltid lika intressant att lyssna på framtidsspaningar och självklart spännande att höra olika experters kommentarer till dem.
IVL fyller 50 år
Utan att gå in i några detaljer gällande framtidsscenarierna så finns det dock en sak jag vill reflektera över. Det är nog så att det finns egentligen bara en sak man kan vara helt säker på och det är att framtidsspaningar aldrig träffar helt rätt... Vi kan omöjligen spana in i framtiden och förutsäga de stora revolutionerna och de innovationer som innebär rejäla paradigmskiften. Vi har ju ingen som helst kännedom och kunskap om dem. I en av mina diskussioner på det efterföljande minglet och middagen diskuterades de framtidsscenarier som gjordes för 25 år sedan - alla de missade den digitala revolutionen och vad den har kommit att betyda redan dag. Och digtaliseringen var den helt dominerande faktorn i framtidsspaningarna mot 2041. Vi tenderar alltid att i spaningar av denna typ "extrapolera framåt i tiden" den kunskap och de skiften vi ser dag - vi vet ju inget om morgondagens genombrott. Det är såklart riktigt att digtaliseringen kommer att förändra mycket framöver, men vilken ny megatrend missade vi i spaningarna igår - helt enkelt beroende på att vi ännu inte sett den födas...
Hursomhelst - en spännande, intressant och kul dag. Stort tack till er alla på IVL!
Test
Bengt Mattson