Test
Bengt Mattson
Idag har MistraPharma genomfört ett mycket intressant intressentseminarium. MistraPharma-projektet är på sitt upplopp - bara några månader kvar av dess 8-åriga verksamhet. Det kändes lite som skolavslutning idag: Spännande och kul, men samtidigt sorgligt! Dagen innehöll presentationer av projektets viktigaste resultat, skickligt och varierande framställt av de olika delprojektledarna under moderator Charlotte Permells eminenta ledning. Varje delprojektledares presentation avslutades med ett överräckande av en pusselbit till någon intressent som uppmanades ta arbetet vidare. Jag fick som industrins representant ta emot tre pusselbitar:
- "Mer forskningsresultat i beslutsfattandet" (från Marlene Ågerstrand till mig samt till Läkemedelsverkets tillförordnade generaldirektör Inger Andersson) - "Utsläpp av läkemedel från tillverkning kan leda till stor mljöpåverkan" (från Joakim Larsson) - "Förbättrad mljöriskbedömning av läkemedel" (från Marlene Ågerstrand till mig och Inger Andersson)
Industrins pusselbitar
Dagen avslutades med en bra paneldiskussion samt ett överlämnande, till statssekreterarna på Socialdepartementet och Miljö- och Energidepartementet (Agneta Karlsson respektive Gunvor G Ericson), av MistraPharmas förslag till inrättandet av ett Center för Läkemedel och Miljö (med placering hos Läkemedelsverket).
Vill du veta mer om dagens olika presentationer och diskussioner rekommenderar jag att du tittar på twitter (#mistrapharma) eller ser videoupptagningen från dagen som kommer att publiceras på MistraPharmas hemsida (mistrapharma.se).
Test
Bengt Mattson