Test
Bengt Mattson
En fungerande intressentdialog är central för ett väl fungerande CSR- och miljöarbete. Jag tycker detta belyses tydligt i Pfizers senaste hållbarhetsredovisning, Pfizer Corporate Responsibility Report 2009. Vår koncernchef Jeff Kindler inleder rapporten på följande sätt:
"To Our Stakeholders, Whenever people need medicines to stay healthy or to get well, Pfizer wants to be there. We’re in business to discover, develop and deliver new medicines to people across the globe. It’s our most important contribution to the world. But we know this alone is not enough. How we do our work matters just as much as what we do."
För mig är meningen "how we do our work matters just as much as what we do" mycket viktig. Dels visar den hur viktigt vi anser att ett ansvarsfullt företagande är för oss som bolag, dels så påtalar den att vår intressentdialog är central för oss. Vi måste naturligtvis samtala med våra olika intressenter för att få reda på hur de ser på vårt sätt att arbeta. Pfizers intressentdialog är uppbyggd enligt följande struktur:

Läs vår Corporate Responsibility Report 2009 och delta i intressentdialogen. Jag välkomnar alla kommentarer - tillsammans kan vi vidareutveckla inte bara Pfizers CSR- och miljöarbete utan påverka alla olika perspektiv av vår verksamhet, svensk hälso- och sjukvård samt samhällsutvecklingen. Inget dåligt uppdrag!
Test
Bengt Mattson