Test
Bengt Mattson
I fredags genomförde vi på Pfizers svenska huvudkontor i Silverdal en intern informationsinsats kring vårt CSR- och miljöarbete. Vi hade dels en kort information till medarbetarna i vår stora konferenssal, dels ett "CSR-bord" i receptionen i anslutning till lunchen där vi bjöd in alla medarbetare till en dialog om vårt arbete. Utöver att jag var med i dialogen deltog även Carin Brannäs och Ingrid Hasselberg från vårt interna CSR-råd.

CSR-informatörer på gång
CSR-informatörer på gång
För mig är det enormt viktigt för vår trovärdighet att alla våra medarbetare har en stor kunskap om och förståelse för vårt CSR- och miljöarbete. Vårt budskap till våra externa intressenter om vår roll i samhället som ett ansvarsfullt företag faller samman som ett korthus om inte våra egna medarbetare har den förståelsen och kompetensen. En mycket viktig del kunskapsbehovet gäller de "etiska och moraliska dilemman" som vi som industri måste hantera. Exempel på denna typ av dilemman som vi som ett ansvarsfullt företag måste kunna diskutera är det faktum att "vi tjänar pengar på folks ohälsa". En annan ofta förekommande fråga är "varför vi försvarar våra patent i 3:e världen och vad vi kan göra för att öka accessen till läkemedel länder i exempelvis Afrika". Läs om dessa och andra svåra frågor på vår hemsida www.pfizer.se under "Pfizer i samhället" och "Vårt ansvarstagande". Vi måste som bolag föra en trovärdig och transperent diskussion med våra intressenter. Att försöka få någon att tro att "allt är bara guld och gröna skogar" är inte ett hållbart sätt att kommunicera. Vi måste beskriva våra dilemman men också vara öppna med de tillkortakommanden och misslyckanden som vi har i bagaget. En balanserad diskussion är nycklen till trovärdighet. Självklart ställer detta än större krav på förståelse för den komplexa situation vi lever i hos våra medarbetare för att de ska kunna ta den öppna dialogen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Det material som finns på vår externa hemsida och på vårt eget intranät är en viktig bas för den förståelsen och kompetensen. Hur många av oss idag, vare sig vi är medarbetare inom Pfizer eller tillhör våra externa intressenter, känner att de har den bakomliggande kunskapen för att föra en diskussion om "access till läkemedel i tredje världen", "läkemedelsrester i miljön", "ökande tobaksanvändning bland tonåringar" eller någon anna aktuell frågeställning? Läs den information som finns på nätet, följ med och delta i dialogen på ansvarsbloggen, ta upp en diskussion om dessa frågor med de Pfizermedarbetare du träffar och hjälp oss därigenom att utveckla vårt CSR-och miljöarbete. Våra medarbetare har en förståelse för och kompetens om dessa frågor - se till att utnyttja det för att öka din egen! Välkomna in i debatten!

Test
Bengt Mattson