Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: LIF har färdigställt en utbildningsserie med korta filmer för att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap om utveckling och funktion av läkemedel. Målgrupp är främst handikapprörelsen men också allmänheten i stort. Titta och lyssna på föreläsare från såväl myndigheter, sjukvård, akademi som från LIF:s medlemsföretag. Vill du ha ytterligare information om läkemedel och miljö rekommenderar jag dig att även titta på filmen från DG Research som jag skrev om i förra veckan här på bloggen.

First of all: As you see, I now write the title of the blog post in Swedish. The reason is that I have been requested to do so by some of my followers/stakeholders here in Sweden. I'll do so from now on...

And now, back to today's topic: Videos with information regarding pharmaceuticals published on YouTube today by LIF (the Swedish pharmaceutical industry trade association). There are 17 videos with information on e.g. research and development, ethics, the history of pharmaceuticals, pharmacology, approval processes etc. etc. Really good and valuable information. The topics are presented by folks from agencies, healthcare, academy and industry.

And if you would like to have more information on pharmaceuticals and the environment I recommend you to see DG Research's video on the topic, which I briefly discussed here at the blog last week.

Test
Bengt Mattson