Pfizer använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

  • vilka webbplatser du besökt
  • vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

  • Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.
  • Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Cookies på denna webbplats

Förstapartscookies

Denna webbplats innehåller följande förstapartscookies, det vill säga cookies som av Pfizer automatiskt sparas ned på din dator när du anger adressen för den aktuella webbplatsen, eller klickar på en länk till webbplatsen.

JSESSIONID
Den här cookien skapas av servern för att göra en anonym användarsession.

ck_policy
En cookie som registrerar om besökaren har accepterat användandet av cookies på webbplatsen.

Tredjepartscookies

Denna webbplats innehåller även följande tredjepartscookies, det vill säga cookies som sparas ned på din dator av Pfizers leverantörer av webbplatsen.

CloudFlare

cfduid
En cookie associerad med webbplatser som använder CloudFlare, en CDN-tjänst som används för att påskynda laddningstider. Enligt CloudFlare används den för att kringgå säkerhetsbegränsningar baserade på besökarens IP-adress. Den innehåller ingen användarinformation. Förfaller efter 1 år.

https://www.cloudflare.com/cookie-policy

Google Analytics

Denna webbplats använder därtill Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (se vidare www.google.com/analytics). Tjänsten använder cookies som sparar information om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) och detta kommer vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa statistiken i rapporter till Pfizer. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Din IP-adress kommer inte att kopplas samman med annan data.

_ga, _gat, _gid _utma, _utmc, _utmz
Det här är cookies associerade med Google Universal Analytics. De används för att urskilja unika användare genom att tilldela ett slumpvis genererat nummer som klientidentifikation. De finns med i varje sidbegäran på en site och används för att beräkna besökarsessions och kampanjdata för sitens analysrapporter. Förfaller efter 2 år.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Hotjar

_hjIncludedInSample
En cookie associerad med Hotjar, en service som används för att generar anonym data om användningen av siten.

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Adobe Site Catalyst

s_cc, s_fid, s_nr, s_sess, s_vi
Cookies associerade med Adobe Site Catalyst som är en tjänst för att anonymt spåra trafiken på webbplatsen.

Add This, addthis.com och s7.addthis.com

Denna webbplats använder också en delningtjänst som gör det möjligt för besökaren av webbplatsen att dela innehållet vidare till olika social nätverk, exempelvis Facebook och Twitter. Denna tredjepartslösning använder följande cookies:
– uid – Unikt automatiskt genererat användar-ID
– di/dt – En cookie som håller reda på utgångsdatum för andra cookies
– uvc – Mäter hur ofta det är en Addthis-användare på webbplatsen
– ssc/psc/uvc – Dessa cookies används för att registrera delningar som görs via tjänsten
– loc – Geolocation, används för att grovt positionerna besökaren som använder tjänsten

Dessa cookies är en så kallad sessionscookies enligt ovan. Informationen som insamlas via dessa cookies kommer ifrån tredje part/kommer att lämnas ut till tredje part. Dessa cookies används för att samla in statistik hur delningsfunktionen används och för att spåra gjorda delningar.

Hur du hindrar Pfizers lagring av cookies

Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

Samtycke till Pfizers lagring av cookies

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor angående Pfizers användning av cookies är du välkommen att kontakta Webkontakten för webbplatsen.