Test
Bengt Mattson

Aftonbladet fortsätter idag sin serie kring rökningen bland ungdomar. Den serie artiklar som startade i måndags med bilden på en rökande prinsessan Madeleine. Dagens artikel har en mycket intressant vinkling - rökning på skolgården. Rökning i den gamla "rökrutan". Rutan som är avskaffad men som uppenbarligen fortfarande finns... Även dagens artikel tydliggör problemet med att det är unga tjejer som fastnar i tobaksberoende idag: "40% av de 17-åriga tjejerna i gymnasiet röker" skriver Aftonbladet. Man kan verkligen bli mörkrädd för mindre! Det visar sig att våra skolungdomar inte har några större problem med att få tag på tobak vilket såklart är tragiskt i sig. Vi har en åldergräns som uppenbarligen inte respekteras i försäljningsledet. Lika tragiskt är det såklart att ungdomarna också kan röka på, eller i direkt anslutning till, skolgården. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar. Detta är inte acceptabelt! Den tjej som Aftonbladet har intervjuat för dagens artikel, Jasmine 17 år, ger ett förslag som jag tycker vi ska ta med oss:

"... Jasmines barn ska inte röka. Det ska hon se till. Hon ska hindra hängandet. För det var så Jasmine levde från tolvårsåldern. De hängde i centrum utanför ICA. De hängde utanför ungdomsgården och det blå dagiset eller det gula dagiset. Överallt fanns en bänk där de kunde hänga. Hon skulle ha gjort något i stället. Idrottat. Eller spelat teater eller gitarr..."

I vårt projekt Dizza Tobak deltar förnärvarande 137 skolklasser runt om i Sverige (detta motsvarar omkring 4000 skolelever...). I Dizza Tobak, där vi bland annat jobbar med SAMBA, A Non Smoking Generation och Korpen, är just en av de idéer vi har att "hitta alternativen till rökrutan". Detta är en roll som bland annat Korpen kommer ta tag i. Vilka typer av aktiviteter skulle kunna finnas på plats så att dagens alla Jasminer inte blir hängande med en cigg på bänken....

Test
Bengt Mattson