Test
Bengt Mattson

Idag skriver miljöminister Andreas Carlgren på DN:s debattsida att "Köpenhamsmötet kan alltjämt bli en milstolpe". Carlgren låter relativt optimistisk i debattartikeln, men jag är rädd för att han har svårt att lyckas sprida sin optimistiska syn till sina kollegor och andra intressenter. Förväntningarna på en kraftfull överenskommelse har tyvärr sjunkigt som en sten i vatten under de senaste veckorna. Och självklart är det så att om förväntningarna sänks så minskar också det politiska trycket på förhandlarna att nå fram till att avtal. Därför välkomnar jag Carlgrens försök att ingjuta mod och engagemang hos såväl allmänheten som hos det 40-talet miljöministrar som i dagarna träffas i Köpenhamn för ett sista förmöte inför COP15-mötet.

Jag vill här på bloggen ytterligare en gång deklarera att politiker och tjänstemän som deltar i klimatförhandlingarna har stöd från stora delar av näringslivet för att nå fram till en bra överenskommelse. Vi är många bolag som redan har satt egna klimatmål som faktiskt siktar högre än till och med EU:s uttalade vision. Inom Pfizer har vi sedan 2000 minskat utsläppen av växthusgaser med knappa 20% fram till 2007 och avser att minska utsläppen med ytterligare 20% i absoluta tal till 2012.

Pfizers klimatmål
Pfizers klimatmål

Energi och klimatfrågan är en av tre prioriterade områden för vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Inom området jobbar vi med program av typen "Växthusgas Management", Gröna byggnader,  Grön energi och såklart med att klarlägga kopplingen mellan klimatförändringarna och hälsa. För som vår högste chef, Nat Ricciardi, för Pfizers globala produktionsorganisation säger:

"Climate change is the world’s greatest global environmental challenge and has the potential to adversely impact the health of millions of people"
Låt oss alla hålla tummarna för att Andreas Carlgren och alla andra inblandade aktörer i klimatförhandlingrana når fram till ett resultat som speglar Carlgrens relativa optimism på dagens DN Debatt.

Test
Bengt Mattson