Test
Bengt Mattson
Jag har, vilket jag kort skrev om i ett blogginlägg den 1 september, haft nöjet att leda arbetsgruppen för miljöindikatorer inom ramen för Nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetet avrapporterades formellt förra veckan. Om mina tankar gällande indikatorn "att mäta halter i miljön" och andra möjliga, och långsiktigt kanske än viktigare, indikatorer kan ni läsa om i en artikel på LIFe-time kallad "Läkemedels miljöeffekter kan följas med tuffa krav vid upphandling", författad av Sten Erik Jensen.
Test
Bengt Mattson