Test
Bengt Mattson

Idag var det lätt att le som Pfizermedarbetare! Solen sken över Strängnäs när Maud Olofsson (vår svenska närings- och energiminister) tillsammans med Nat Ricciardi (högst ansvarig för Pfizers globala produktionsorganisation), Matthew Barzun (USA:s ambassadör i Sverige) och Simon Orchard (Pfizers fabrikschef i Strängnäs) invigde vår nya fabrik.

Invigning av nya fabriken
Invigning av nya fabriken

Det var mycket folk på plats. Såklart alla stolta medarbetare i Pfizers nuvarande Strängnäsfabrik men också en lång rad externa gäster. Till exempel kan nämnas Bo Könberg (Landshövding i Sörmland), Peter Eklund (Länsstyrelsen), Peter Bramberg (Invest in Sweden Agency), Hans Bergström (Karolinska), Ewa Andersson (Tillväxtverket), Thorbjörn Larsson (Vårdal Stiftelsen), Ann-Sophie Sjöberg (Vårdföretagarna), Ola Björkman (Stockholm-Uppsala Life Science), Börje Haag och Inga-Lill Lengborn (Biotechvalley AB), och Richard Bergström och Anders Blanck från LIF.

I väntan på invigningen
I väntan på invigningen

Vad alla gäster fick se kan ni läsa om i flera olika artiklar i media idag (bland annat i Eskiltuna-Kuriren) samt i detta nyhetsmeddelande.

Utöver att vara stolt och glad över att fabriken nu är invigd så finns det ett par saker som jag skulle vilja kommentera från dagen. En sak är såklart den "gröna satsning" som den nya fabriken utgör en del av. Detta exemplifierades med ett par olika posters, bland annat  "Going Green 2009".

Going Green 2009
Going Green 2009

Att minska utsläppen av fossilt CO2 med mer än 80% och i det närmaste helt eliminerat användningen av olja - det är faktiskt något att vara stolt över. Det visar också på värdet av samarbeten. Vi har nu en ny leverantör av ånga, och den tillverkas med hjälp av träavfall.

Efter postersession, lunch, rundvandring och invigningen avrundades dagen med ett seminarium där Nat Ricciardi och Maud Olofsson fick sällskap på scenen av Christina Åkerman (generaldirektör på Läkemedelsverket), Gunilla Hulth Backlund (TLV - Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), Christer Johansson (Biotechvalley AB), Bertil Törsäter (Västra Götalandsregionen) och Rory O'Connor (ansvarig för Pfizers kliniska forskning i bland annat Europa).

Paneldiskussion
Paneldiskussion

Ja, hur ska man sammanfatta en timmes paneldiskussion i ett par meningar. Det går egentligen inte, men låt mig försöka:

Alla var överens om att investeringsklimatet är bra i Sverige för denna typ av satsningar. Nat påtalade att "capital will flow to countries where it is wanted, respected and well treated". Sverige är enligt Nat ett utmärkt exempel på ett sådant ställe. Han påtalade också den stora kunskap som finns i Sverige generellt och i Strängnäs specifikt. Pfizers Strängnäsfabrik har varit en säker och stabil leverantör av biotech-produkter i många tiotal år. Men viktigt är också det goda samarbetsklimat vi har i Sverige mellan näringsliv, stat, kommuner och akademierna, men också mellan fackklubbarna och företaget. Och självklart gladde det mitt hjärta lite extra att han också starkt betonade Strängnäsfabrikens fantastiskt goda miljöprestanda. Minimal påverkan på den yttre miljön och flera års arbete utan någon arbetsplatsolycka! Helt enkelt "world class"!

Samarbete var en tydlig röd tråd genom diskussionen. Detta gäller såklart inte bara när beslut fattas om en ny fabrik utan också när ett företag av Pfizers storlek beslutar var någonstans man vill utföra sin kliniska forskning. Såväl Maud och Rory, som Christina, Gunilla och Bertil påtalade vikten av det goda samarbete mellan läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården samt myndigheterna som utgör ett fundanment för den kliniska forksningen här i Sverige. Det är kul att få ta del av det beröm som våra utlänska gäster ger de svenska myndigheterna. Helt klart en viktig konkurrensfaktor för oss!

Jag skulle vilja avsluta med en kommentar kring två av de frågor som ställdes till panelen efter deras presentationer och diskussion. Kirsten Lund-Jurgensen (Vice President, Patented Products) från Pfizer i New York bad Christina Åkerman att utveckla sina tankar kring "gröna produkter" och Nikolaj Sorensen (VD, Pfizer AB) ställde en likartad fråga till Gunilla Hulth Backlunds tankar kring miljöaspekter och läkemedel. Frågorna visar på hur stort intresse och allvar som Pfizer lägger på läkemedel och miljö. Vi anser såklart alltid att patienten har rätt till bästa möjliga behandling, men visst kan det anses rimligt att ett företag eller en produkt som tar ett utökat miljöansvar även på något sätt kan premieras för det. En dylik marknadsmodell måste vi lyckas hitta, det skulle vara enormt värdefullt för det framtida miljöarbetet inom branschen. Christina påpekade att läkemedel och miljöperspektivet blir centralt på LV:s konferens i Uppsala 10-11 november. Christina berättade också om att det finns ett väl etablerat samarbete LV och industrin i frågan, bland annat med mig i min roll som ordförande i LIF:s miljökommitté och som Pfizer AB:s miljöchef. Ett samarbete som jag såklart ser fram emot att fortsätta. Denna dag har bara stärkt mig i uppfattningen att Pfizer är ett modernt företag som ser möjligheter framåt här i Sverige - och i den framtidsbilden finns också ett stort ansvar för att miljöperspektiven tas på största allvar!

Test
Bengt Mattson