Test
Bengt Mattson

Blog post in Swedish. A short English summary in the end of the blog post.

Idag kan man läsa på nyhetsplats i Dagens Nyheter att hela 43% av flickorna som läser andra året på gymnasiet röker. Bland pojkarna är siffran 36%. Min direkta reaktion på dessa siffror, och på det faktum att trenden är uppgående bland ungdomarna, är "vad är det som har hänt?". Jag tror att många med mig som upplevt över 30 års kamp mot tobaken med bland andra A Non Smoking Generation känner sig bedrövade.

I artikeln i DN idag, som känns som en passande inledning på tobaksfria veckan,  beskriver Folkhälsoinstitutet vilka åtgärder de anser krävs för att trenden skall brytas. Bland annat vill de se

- att tobaksskatten höjs,

- att ett totalt marknadsförings- och exponeringsförbud införs,

- att fler rökfria miljöer skapas, och

- att personer under 18 år förbjuds att röka.

Jag stödjer "kraftfulla insatser mot tobaken" (läs även dagens debattartikel på SvD:s Brännpunkt) som ni säkert vet om ni följt mitt bloggande under de gångna årens arbete med Dizza Tobak i samarbete med bland andra SAMBA och A Non Smoking Generation. Jag tror att det är enormt viktigt att jobba med ungdomarnas attityder till tobaken. Att engagera ungdomarna själva i kampen. Det är bara de som kan se till att tobaken, dvs såväl rökning som snusning, blir "socialt oaccepterat".


Lanseringen av årets Dizza Tobak-projekt pågår för fullt och ni kommer kunna följa utvecklingen bland annat på dizzatobak.se. Anmäl er skolklass, er fritidsgård eller motsvarande föreningar, eller ta ett initiativ så att ert barns, eller grannungens, skola går med. Ska vi besegra tobaken är jag övertygad om att ungdomarna själva måste utforma anti-tobaks kampanjerna. De är de enda som vet varför alltfler ungdomar missbrukar tobak. Vill du inspireras rekommenderar jag att du tittar på några av bidragen i förra årets Dizza Tobak-tävling.

The "tobacco free week" (an initiative from Swedish National Institute of Public Health) starts today. The need for chenge is huge. 43% of the girls in their second year of high school (being roughly 17 years old) and 36% of the boys smoke. Extremely bad figures, and the trend is that more and more teenagers smoke...
The Swedish National Institute of Public Health calls for a number of actions, e.g. higher tobacco taxes, a stop to advertising and exposure of cigaretts and snus in the shops. I also believe it is extremely important to work with the attitudes to tobacco among the teenagers. Our project Dizza Tobak is an important effort to change attitudes. See some of last year's anti-tobacco contributions from teenagers via this link.

Test
Bengt Mattson