Test
Bengt Mattson
Det är intressant att i en värld där vi har en i det närmaste obegränsad tillgång till information så är det faktiskt svårare än någonsin att nå ut med information i samhället. Denna blogg är ett försök från Pfizers sida att sprida information och kunskap kring vårt CSR-arbete samt att med den återkoppling som jag erhåller via era kommentarer försöka utveckla och förbättra det arbetet. Det finns självklart mängder med hemsidor och bloggar där spännande information finns tillgänglig. Men hur hittar man dit? Det finns ett par sidor som jag här skulle vilja slå ett slag för. För att följa med i utvecklingen inom CSR-området kan jag rekommendera att ni regelbundet läser csr-i-praktiken.se (www.csripraktiken.se). En bra och allmängiltig information om CSR-arbete. Ett beundransvärt initiativ för att öka medvetenheten kring CSR-frågan genomförs också av Richard Lium. Richard har som säkert redan många av er vet en CSR-blogg ( www.metrobloggen.se/csr) och han är en betydligt mer frekvent bloggare än vad jag är. Läs Richards blogg och låt er inspireras till ökad medvetenhet och ökat intresse för dessa frågor. Jag vill också passa på att påpeka att Richard även tagit ett annat spännande initiativ för att öka medvetenheten kring CSR-frågan. Han har skickat ett personligt brev till landets alla VD:ar och följer tillsammans med sin personal nu upp alla dessa brev med personliga kontakter - ett imponerande och beundransvärt initiativ för att sprida ett viktigt budskap! Avslutningsvis vill jag också rikta er uppmärksamhet mot en mycket spännande sida, en sida som visar ett fräckt och mycket kreativt sätt att nå ut med sitt budskap. Sidan hittar ni via länken www.crimemedicin.com. Jag har tidigare här på bloggen diskuterat problematiken kring förfalskade läkemedel, och efter att ni följt länken här så tror jag att ni förstår min oro kring denna verksamhet. Förfalskade läkemedel är inte bara olagligt, det utgör en direkt fara för människors hälsa. För mig omfattas alla i det "ansvarsfulla arbete" som krävs för att stoppa hanteringen av förfalskade läkemedel.

Förfalskade läkemedel
Förfalskade läkemedel

Test
Bengt Mattson