Test
Bengt Mattson

En fråga som dyker upp ganska ofta nu för tiden är om företagen, som en konsekvens av finanskrisen, kommer att misnka på sina satsningar inom miljö- och CSR-området. Jag har vid flera tillfällen tidigare sagt att jag egentligen inte tror, och absolut inte hoppas, att så skulle vara fallet. CSR i praktiken.se lyfter fram en intressant rapport från Deloitte (Deloitte Review, Issue 4 2009: "The Responsible and Sustainability Board"). Det sägs tydligt att "stressful times force hard choices" men påtalas att de fundamentala drickrafterna bakom CSR självklart finns kvar. Deloitte lyfter fram följande drivkrafter - självklart minst lika viktiga under en lågkonjunktur som i en högkonjunktur:

- Declining natural resources

- Imminent carbon levies

- Discerning talent - Aggresive competitors

- Watchful entities

- Improving public image

- Mitigating risk

- Reducing cost

- Boosting strategy

- Making a difference

Läs rapporten, jag tycker den inger hopp om att CSR-arbetet kommer att överleva finanskrisen!

Test
Bengt Mattson