Test
Bengt Mattson
HIV/AIDS är ett av världens absolut största gissel - extra stort hot mot hela samhället utgör HIV/AIDS i utvecklingsländerna. I mitt inlägg den 12 januari här på bloggen berättade jag om de två svenska studenterna Josephina Ekedahl och Jonna Bertfelt, och deras arbeten med HIV/AIDS i Zambia respektive Kambodja. Josephina och Jonna har nu kommit igång med sina projekt och börjat berätta om sina upplevelser och intryck på sina bloggar. Jag rekommenderar er verkligen att följa deras bloggar, de ger beskrivningar inifrån en HIV/AIDS-drabbad miljö som förskräcker. Men självklart finns det även bland alla problem små ljuspunkter. Läs och påverkas! Ta in Josephinas och Jonnas intryck och låt de intrycken påverka dina egna åsikter och handlingar. Vi behöver alla bidraga med det vi kan för att stoppa utbredningen av HIV/AIDS i världen!
Josephinas beskrivning av de första veckorna.
Jonnas sammanfattning av de första veckorna.
Test
Bengt Mattson