Test
Bengt Mattson

Det har verkligen varit en fullmatad vecka:

- diskussioner med företrädare för regeringskansliet om såväl de nationella miljömålen som FN:s SDGs (Sustainable Development Goals) och Agenda 2030 i måndags och tisdags,

- arbete med den nationella läkemedelsstrategin (NLS) i onsdags,

- föreläsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala igår om hållbarhetsarbete inom läkemedelsindustrin, och

- en hel dag idag om antibiotikaresistens (eller AMR, AntiMicrobial Resistance, som vi ofta säger) på Folkhälsomyndighetens och Jordbruksverkets Antibiotikaforum 2017.


Det är såklart svårt att sammanfatta alla intressanta diskussioner och intryck, men jag kan förstås inte låta bli att säga att jag tycker det är enormt stimulerande att träffa studenter - det vet ni sen tidgare om ni har följt bloggen under åren. Att delta i diskussionerna om hur vi ska nå de natonella mljömålen samt Agenda 2030 är såklart också enormt stimulerande. Och diskussionerna inom NLS är enormt vktiga för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Och AMR är som jag har nämnt i några tidgare blogginlägg en ödesfråga för oss alla. Vill ni veta mer om vad som diskuterades på Antibiotikaforum idag så gå in på twitter och hashtag #skyddaantibiotikan. Där har jag (@CSRBengt) och många andra twittrat ivrigt idag.

Test
Bengt Mattson