Test
Bengt Mattson
Welcome to PierreFabre
I torsdags, den 21 januari, besökte jag läkemedelstillverkaren PierreFabres fabrik i Pau i södra Frankrike tillsammans med två hållbarhetsrevisorer från VGR. Detta var en fortsättning på den revison som Anders Olsson och Jenny Forsell från VGR genomförde vid Pfizers fabrik i Ringaskiddy utanför Cork på Irland i september 2015. PierreFabres fabrik i Pau är en viktig del av den "supply chain" (försörjningskedja) där även Pfizer Ringaskiddy utgör en del. Det var för mig enormt kul och spännande att få vara med när VGR gjorde denna revison - av vad jag vet den första hållbarhetsrevisionen hos en underleverantör ("third party manufacturer") som ett landsting eller motsvarande hälso- och sjukvårdsaktör genomfört inom läkemedelsindustrin någonsin. Pfizer har såklart besökt och reviderat fabriken i Pau tidigare och det gladde mig att PierreFabres hållbarhetsarbete fortsatt håller mycket hög klass.
Test
Bengt Mattson