Test
Bengt Mattson
VGRs miljörevision på PGS Ringaskiddy
I onsdags, den 2 september, genomförde VästraGötalandsregionen (VGR) den första uppföljningsrevisionen hos en läkemedelstillverkare kopplat till hållbarhetskriterier i den offentliga upphandlingen av läkemedel. Jag är glad att de hade bestämt sig för att besöka Pfizers fabrik i Ringaskiddy utanför Cork, Irland. Det gav mig en möjlighet att på plats följa hur denna typ av uppföljning planeras att genomföras av landstingen/regionerna. Jag har ju många gånger här på bloggen påtalat att vi välkomnar uppföljningsinitiativ kopplat till hållarhetskraven  i upphandlingen. På bilden ovan syns såväl jag (längst till höger) som VGR:s två miljörevisorer (Jenny Forsell och Anders Olsson - i mitten om ni bortser från mig) samt mina Pfizer-kollegor från fabriken.
Det var en spännande dag med många bra diskussioner. Föga överraskande blev vi varse att en dag är ganska kort - det är enormt mycket man ska titta på och diskutera när man följer upp hållbarhetskriterier. Såväl många miljöaspekter som åtskilliga sociala frågor. Jag hoppas att detta bara var början på en lång och värdeskapande process där landsting och regioner hittar ett välfungerande sätt att säkerställa att de läkemedel som svenska patienter erhåller är kvalitetsgranskade även ur ett hållbarhetsperspektiv.
ENGLISH SUMMARY: The Swedish County Council VGR performed the first ever sustanability audit at a pharmaceutical manufacturer this Wednesday, following-up the sustainability critera in public procurement. VGR audited Pfizer's API manufacturing site in Ringaskiddy, outside Cork, Ireland.
Test
Bengt Mattson