Test
Bengt Mattson
I veckan har det förts viktiga och intressanta diskussioner gällande hållbar upphandling. I tisdags genomfördes under Pauline Göthbergs (landstingens nationella samordnare for socialt asnsvarstagande i offentlig upphandling) ledning en så kallad Riskanalysdag. Parul Sharma från CSR Swedens Academy for Human Rights in Business agerade moderator under dagen och ledde oss genom diskussionerna med skärpa och briljans. Dagen var uppdelad i fyra olika block som fokuserade olika aspekter: Mänskliga rättigheter, Arbetares rättigheter, Miljö, och Korruption. I varje block presenterades ett case som vi arbetade igenom i små grupper innan en expertpanel diskuterade frågan ur ett något bredare perspektiv. Ett mycket bra upplägg som skapade stort engagemang och deltagande. Jag själv hade äran att delta i expertpanelen Miljö tillsammans med Charlotte Köhler-Lindahl från SIWI, Charlotta Brask från SLL och Ulf Wikström från Fortum Heat Scandinavia.
Läkemedelsbranschen var också representerad i expertpanelen Korruption där GSK Sveriges VD Niclas Karlsson diskuterade hur läkemedelsbranschen arbetar med anti-korruptionsprogram. Det är mycket glädjande att höra Niclas tydligt poängtera värdet och vikten av transparens och hans vilja att påvisa att läkemedelsbranschen har kommit mycket långt i etikarbetet. För den som vill veta mer om branschens arbete så rekommenderar jag att ni läser om branschens etiska regelverk.
Självklart dokumenterade vi dagen med en "selfie". Här ser ni mig och Niclas tillsammans med SLL:s representanter/arrangörer :-)
Niclas selfie från Riskanalysdagen
Igår fortsatte sedan diskussionerna i mer detalj kring utformande av sociala krav i en diskussion hos SKL Kommentus Inköpscentral. Diskussionerna kan kort sammanfattas med att "även om vi alla olika intressenter är överens om andan och ambitionen, så oj vad det är krångligt och svårt när det ska formuleras skarpa krav inom ramen för ett ganska inflexibelt regelverk som Lagen om Offentlig Upphandling..."
ENGLISH SUMMARY: Important and interesting discussions during this week regarding sustainability criteria in public procurement. Topics discussed included Human Rights, Labor, Environment, and Anti-Curruption.
Test
Bengt Mattson