Test
Bengt Mattson

Som ni vet sen tidigare, om ni har följt min blogg de senaste åren, så föreläser jag regelbundet på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala. Jag var där förra året vid denna tid, och nu var det dags igen.

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet


Jag tycker det är lika kul och spännande varje gång att träffa och diskutera hållbarhetsfrågor med studenter. Mitt fokus är såklart hållbar utveckling inom läkemedelsindustrin, men presentationen och diskussionen omfattar också mer generella hållbarhetsutmaningar för hela samhället. Det spännande med diskussioner som dessa är att det finns inget som är "helt rätt" eller "helt fel". Hållbarhetsområdet innehåller mängder med avägningar mellan olika mål och ambitioner - det blir en ständig kamp mellan olika prioriteringar. Vilket miljöhot är störst: Global uppvärmnng eller en diffus spridning av giftiga kemkalier miljön? Det finns såklart inget generellt svar på frågan, utan avvägningar måste göras från fall till fall - spännande men utmanande.
Just kring denna typ av potentiella målkonflikter, och de olika etiska dilemman som finns inom hälso- och sjukvårdssektorn och inom läkemedelsbranschen, hade jag kanske hoppats skulle föranleda än djupare diskussioner. Kanske återkommer studenterna med ytterligare, och mer kritiska och kniviga, frågor här på bloggen!


ENGLISH SUMMARY: Today I gave a presentation on "Sustainability Initiatives in the Pharmaceutical Industry" to students at SLU (Swedsh University of Agricultural Sciences). f you have read my blog posts from previous years (e.g. March 12, 2014), you know I love these sessions!

Test
Bengt Mattson