Test
Bengt Mattson
Igår och idag har jag haft glädjen att delta i två väldigt olika möten gällande läkemedel och hållbar utveckling. Mötet igår gick av stapeln i Rotterdam i Nederländerna och idag är jag i Bryssel, Belgien. På mötet igår deltog förutom jag (representerande IAI PIE TF, Inter-Association Initiative Pharmaceuticals in the Environment Task Force - den samlade europeiska läkemedelsindustrins arbetsgrupp gällande läkemedel i miljön) också Armand Voorschuur från Nefarma (nederländska läkemedelsindustriföreningen) och två representanter för Adviescommissie Water ("Dutch Advisory Board on Water Management"). Adviescommissie Water hade bett oss att dels presentera industrins Eco-Pharmaco-Stewardship initiativ (som jag har beskrivit flera gånger tidigare här på bloggen) och LIF:s initiativ med miljöklassificering på Fass.se. Det ser ut som om det finns ett stort intresse från olika intressenter i Nederländerna att "importera" delar av LIF:s miljöklassning av läkemedelssubstanser. Kul och spännande utveckling tycker jag. Norge är redan på väg att ta över informationen in i sina beslutsstöd. Detta svenska världsunika initiativ firar faktiskt 10-års jubileum i år!
EFPIA logo
Idag är jag på möte i Bryssel med EFPIA:s expertnätverk för miljö, hälsa och säkerhet ("European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - Environment, Health and Safety Expert Group). Denna arbetsgrupp täcker alla miljö- och hållbarhetsaspekter av läkemedel, förutom läkemedel i miljön som ju sköts av IAI PIE TF. Exempel på dylika aspekter är REACh-lagstiftningen, växthusgaser och "carbon footprint" samt grön upphandling. Mycket bra diskussioner - lärorikt och spännande! Vi får inte glömma att "läkemedel och miljö-frågan" är större än "läkemedel i miljön".
Test
Bengt Mattson