Test
Bengt Mattson

Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket, har skrivit en intressant krönika i Biotech Sweden där hon diskuterar vad hållbar utveckling innebär för läkemedelsindustrin. Fokus i krönikan ligger primärt på vad små och medelstora bolag inom biotech-industrin kan bidra med i utvecklingen av "gröna hållbara läkemedelssubstanser":

"I den betydande roll för global läkemedelsutveckling som små och medelstora forskande läkemedelsbolag har är utvecklingen av hållbara läkemedel en viktig fråga. Ju tidigare vi kan undvika att läkemedel och aktiv substans påverkar naturen negativt desto lägre blir läkemedelskostnaderna i form av förorenat vatten som negativt påverkar folkhälsan och människors välfärd."

Jag blir extra glad när jag också ser att Christina Åkerman lyfter fram behovet av positiva incitament. Det måste löna sig för de bolag som lägger kraft och resurser på att minska sin och sina produkters miljöbelastning:

"Behovet finns även att premiera de bolag som vill ligga i framkanten och att prissätta miljön så att det ekonomiska värdet av bra miljöåtgärder bli tydliga. Här välkomnar jag ett samarbete för att få kunskap om vad som är önskvärt för att underlätta för en läkemedelsutveckling som både är miljömässigt-, ekonomiskt- och socialt försvarbar."

Jag tackar med glädje ja till den inbjudan till samarbete som Christina gör i krönikan. Vi behöver hitta en väl fungerande samverkan mellan alla olika aktörer inom sektorn, allt från de små och medelstora forskningsbolagen samt de större bolagen inom industrin, till landsting, regioner, myndigheter och patientrepresentanter. Tillsammans kan vi absolut lyckas med uppgiften att säkra en hållbar utveckling för sektorn!

Vill ni läsa mer om "Pfizer's Green Journey" och en del av de idéer och initiativ där vi är med och bidrar till en hållbar utveckling så titta på denna länk.

Test
Bengt Mattson