Test
Bengt Mattson

På Miljöaktuellt kan man läsa om att fler och fler landsting ställer etiska krav i samband med upphandling.

"Minst 14 av 21 landsting ställer idag etiska krav i de offentliga upphandlingarna. Det är en förbättring från år 2006, då inget landsting ställde sådana krav. Det visar en ny kartläggning som Fair Trade Center genomfört tillsammans med Rena Kläder..... Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne började samarbeta tidigt och antog i början av 2008 en gemensam uppförandekod. Sedan dess har minst elva landsting också antagit en uppförandekod. I majoriteten av de 14 landstingen gäller uppförandekoden dock fortfarande bara för vissa utvalda varugrupper som har valts ut genom en riskanalys."

Jag anser att kundkrav är ett viktigt instrument för att driva utvecklingen framåt. Jag är övertygad om att läkemedelsindustrin som bransch generellt sett välkomnar tuffa men rättvisa etik- och miljökrav. Vi jobbar inom läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med landsting och andra intressenter med Miljöstyrningsrådet för att ta fram relevanta etik- och miljökrav vid upphandlingar av läkemedel. Det finns en kritisk aspekt som jag tycker det är viktigt att kunden och andra intressenter funderar över när dessa krav ställs: Vilken betalningsvilja finns egentligen i samhället för "miljö- och etikinvesteringar" i samband med läkemedelsforskning, -produktion och -distribution? Det måste finnas avsikter och resurser att premiera de företag som har ett seriöst och proaktivt hållbarhetsarbete. Om rimliga, relevanta och rättvisa krav ställs så kan det ligga till grund för att identifiera såväl goda aktörer inom branschen som eventuellt mindre goda exempel. Inom alla olika branscher och varugrupper, och så även inom läkemedelsområdet, så är det viktigt att konsumenten förstår att om bara priset bestämmer val av produkt så finns risken att varan som köps inte fullt ut har betalat sina "etiska och miljömässiga kostnader" under exempelvis tillverkningssteget och dirstributionsledet.

Vill ni läsa mer om Pfizers hållbarhetsarbete rekommenderar jag er att läsa mina två blogginlägg från den 11 oktober: "Pfizer och Ansvarsfullt företagande 1" samt "Pfizer och Ansvarsfullt företagande 2"

Test
Bengt Mattson