Test
Bengt Mattson

Det är nu 10 år sedan ACS Green Chemistry Institute tillsammans med ett antal ledande läkemedelsföretag, bland annat Pfizer, startade ACS GCI Pharmaceutical Roundtable. Syftet med initiativet är att driva innovation inom grön kemi och utgöra en katalysator för införandet av grön kemi och grön teknik i läkemedelsindustrin. Paul Anastas (Director of the Center for Green Chemistry and Green Engineering), uttrycker sig på följande sätt i den YouTube-film som gjorts för att fira 10-års jubileumet “the whole idea behind the Pharmaceutical Roundtable was that some of the greatest chemistry in the world is going on in the pharmaceutical sector. The Institute wanted to bring the people doing that great chemistry together to inform and influence the research agenda, educate industry leaders, and develop tools for innovation". För att detta skulle ske så kontaktade Paul Anastas “the leader of green chemistry in pharmaceutical industry – Pfizer – to help recreate its model across the industry."
Det är klart att man som Pfizeranställd är stolt och glad över den framgång som ACS GCI Pharmaceutical Roundtable utgör och den starka ställning grön kemi har inom sektorn idag. Utöver att titta på YouTube-videon så rekommenderar jag er också att ta del av arbetet som görs inom IMI-projektet Chem21 där min engelska kollega Pete Dunn medverkar å Pfizers vägnar. Mycket spännande grön kemi!


ENGLISH SUMMARY: 10 years ago, ACS Green Chemistry Institute started the ACS GCI Pharmaceutical Roundtable in collaboration with a number of leading pharmaceutical companies, amongst them Pfizer.  To celebrate the 10-year anniversary a YouTube video has been released. Watch it - it is extremely interesting! It makes me proud that Paul Anastas, Director of the Center for Green Chemistry and Green Engineering, says the following in the video: “the whole idea behind the Pharmaceutical Roundtable was that some of the greatest chemistry in the world is going on in the pharmaceutical sector. The Institute wanted to bring the people doing that great chemistry together to inform and influence the research agenda, educate industry leaders, and develop tools for innovation". To execute the idea, Anastas called “the leader of green chemistry in pharmaceutical industry – Pfizer – to help recreate its model across the industry."

Test
Bengt Mattson