Test
Bengt Mattson

Idag har jag än en gång haft glädjen att få föreläsa på KI (Karolinska Institutet) om Green Chemsitry (eller "grön kemi" som den bästa svenska översättning är). Som ni vet sen tidigare är detta något som jag verkligen gillar! Jag har skrivit många blogginlägg genom åren om den energi som det ger mig att föreläsa för studenter på KI, UU, SLU eller motsvarande. Idag fick jag en extra kick när en av studenterna efteråt sa "this is the best lecture I have ever had". Det gör mig stolt, men också glad för det var tydligt att mitt budskap hade gått fram. Det är självklart för en ansvarstagande läkemedelsindustri att göra det vi kan för att minimera miljöbelastningen av läkemedel, genom hela dess livscykel: från forskning och utveckling, via tillverkning och användning, till kvittblivning av överblivna läkemedel.

Grön kemi ger många oss många spännande verktyg för att minska miljöbelastningen vid framför allt tillverkning av läkemedel. En del kan handla om hur vi designar den aktiva substansen så att den har en så liten potentiell miljöpåverkan som möjligt. Det betyder att den ska vara icke-toxisk, icke bioackumulerande och lättnedbrytbar. En kombination av egenskaper som i många fall är nästan omöjlig att erhålla (möjligen om vi bortser från dagens biologiska läkemedel som består av proteiner, peptider etc och som faktiskt kan uppfylla de kriterierna). Vi vill ofta att den aktiva substansen har ett motstånd mot nedbrytning för att inte falla sönder redan i magsäcken.

En annan del av grön kemi handlar om hur vi arbetar med att minska miljöbelastningen av själva tillverkningsprocessen. Här finns många enormt goda och spännande exempel. Jag delade med mig av några dylika exempel idag, och om ni vill ta del av kunskapskällan kring "green manufacturing" så rekommenderar jag er att besöka Chem 21-hemsidan. Chem 21 är ett projekt som den europeiska läkemedelsindustrin har drivit tillsammans med EU kommissionen och som har syftat till att utveckla kunskapen kring hållbar läkemedelsproduktion.

Test
Bengt Mattson