Test
Bengt Mattson

Jag har egentligen i alla tider avskytt uttrycket "miljövänliga produkter". Den enda produkt som enligt alla olika premisser skulle kunna klassas som miljövänlig är väl den som aldrig tillverkas... I alla övriga fall handlar det om huruvida en produkt är mer eller mindre miljöskadlig. Sämst på denna skala torde de produkter falla som av stora delar av en befolkning uppfattas som "en onödig pryl" och som också tillverkats under förhållanden som skadar miljön.

Jag tror inte någon anser att läkemedel är onödiga - de fyller alla viktiga medicinska behov. Hur ser då tillverkningsförhållandena ut? Två viktiga perspektiv på detta är energiförbrukning samt val av kemikalier och processer i såväl forskning och utveckling som i kommersiell tillverkning. Energianvändning har jag ofta diskuterat här på bloggen, ni har flera gånger sett figuren nedan som dels visar hur vi minskat våra utsläpp av växthusgaser från 2000 fram till 2007 och som fastslår vårt koncerngemensamma nya klimatmål - att minska utsläppen med ytterligare 20% till 2012.Vad gäller val av gröna kemikalier och processer har Pfizer länge jobbat med ett Green Chemistry Program. Läs mer om vårt arbete på "Realizing the Promise of Green Chemistry". För att skapa en långsiktigt hållbar läkemedelsindustri är detta arbete helt kritiskt - och i ärlighetens namn kvarstår många utmaningar. Vi måste utöver att eliminera hälso- och miljöfarliga kemikalier i våra processer även finna lösningar på hur våra substanser kan bli lättnedbrytbara ute i miljön samtidigt som de skall vara stabila nog för att hinna ha avsedd effekt i kroppen. En tuff utmaning!

Jag tycker det är jättekul att vi får extern uppmärksamhet för detta arbete. 1 juli i år tilldelades Pfizer "the Management Premier Award" av BCE (Business Commitment to the Environment). BCE uppmärksammar årligen företag som klarar av att möta tuffa affärskrav och -utmaningar på marknaden samtidigt som man inte negativt påverkar miljön för framtida generationer.

I detta klipp berättar Peter Dunn, en av Pfizers ledande forkare inom Green Chemistry, kortfattat vad arbetet med Green Chemsitry handlar om. Titta, lyssna och låt dig inspireras. Detta arbete är som sagt var helt kritiskt för en långsiktigt hållbar läkemedelsmarknad. Även om det inte leder till "miljövänliga läkemedel" så ska vi åtminstone se till att de är så miljöanpassade som det bara går - att bidra till att minska påverkan på vår planets många vackra miljöer är ett arbete att glädjas åt!

Övre Hammaren i Hälsingland
Övre Hammaren i Hälsingland
Östersjön sedd från Karlsö
Östersjön sedd från Karlsö
Test
Bengt Mattson