Test
Bengt Mattson
Hur kan vi samarbete med UD:s insatser inom Global Ansvar? Idag har vi träffat representanter för Utrikesdepartementents avdelning Globalt Ansvar. Avdelningen Globalt Ansvar inom UD samordnar och driver den svenska regeringens aktiviteter inom CSR-områpdet baserat på Global Compact. Självklart finns det mängder med goda själ att fördjupa samverkan mellan regeringskansliet, de svenska företagen och intresseorganisationer inom detta område. Vi har alla i stort sett samma agenda och rätt agerat så kan vi gemesamt skapa stora fördelar för svenska företag och "den svenska modellen". Inom ramen för Globalt Ansvar så kommer det startas en referensgrupp för företagens sociala ansvarstagande, och jag återkommer framgent med kommentarer från dessa träffar.
Test
Bengt Mattson