Test
Bengt Mattson
Till min förvåning, men även med viss spänning och helt klart intresse, såg jag idag att Lars Bern skrivit ytterligare ett inlägg i klimatfrågan på SvD:s debattsida "Brännpunkt". Det är i sig lite paradoxalt att Lars Bern som var en av de tidiga pionjärerna är skapa miljöintresse i Sverige genom sitt arbete kopplat mot Det Naturliga Steget och inom IVL Svenska Miljöinstitutet idag har hamnat i opposition till stora delar av miljörörelsen. Jag som har varit en av Lars stora beundrare har lite svårt att ta till mig hans åsikt om klimatarbetet som en pseudovetenskap. Jag är själv övertygad om koldioxidutsläppens påverkan på klimatat. För mig är den globala uppvärmningen en mycket rimlig och helt sannolik konsekvens av den ökade koldioxidkoncentrationen. Jag har dock alltid sagt att dialog och vetenskaplig debatt är viktig - man ska lyssna på alla olika inlägg. Men då är det också viktigt att debatten hålls i en professionell samtalston. Att kalla Al Gore för en domedagsprofet tycker jag är att ta debatten till en låg nivå. Al Gore har gjort mycket stora bidrag till att föra upp en viktig fråga på dagordningen. Han har också förvisso vidtagit ett par "dramaturgiska grepp" för att få en uppmärksamhet och ett genomslag. Det tycker jag dock personligen inte förtar budskapets relevans. Det är viktigt såklart att lyfta fram Gores "övertramp" men att med deras hjälp förkasta hela budskapet är osakligt tycker jag. Jag uppmanar er alla att läsa Berns debattartikel samt att bidra i diskussionen!! Pfizers klimatarbete finns bland annat beskrivet på vår globala hemsida.
Test
Bengt Mattson