Test
Bengt Mattson

Igår samlades ett hundratal forskare från hela världen på Karolinska Institutet för att diskutera den globala uppvärmningens effekter på hälsan.

Förväntade hälsoeffekter från klimatförändringarna var ett av skälen till att Pfizer redan i början av 2000-talet satte mycket ambitiösa mål vad gäller minskning av utsläpp av växthusgaser. Jag har flera gånger tidigare här på bloggen redovisat hur det arbetet har framskridit.Vi minskade utsläppen med 43 % mellan åren 2000 och 2007, indexerat med försäljning. I absoluta tal motsvarande cirka 20 %. Vi avser att fram till 2012 minska utsläppen med ytterligare 20% i absoluta tal.

De hälsoeffekter som kan uppkomma i den globala uppvärmningens spår har sammanfattats på följande sätt av vår högste produktionschef i koncernen, Nat Ricciardi:"The increase in CO2 is causing global warming which is leading to: Sea level rise, more adverse weather events, and adverse impacts to freshwater supplies. World Health Organization Studies reveal current and future significant human health impacts. Human health impacts including: - Illness from more heat waves - Unsanitary conditions due to increased coastal flooding - Vector-borne diseases with longer transmission seasons - Change in geographical distribution of diseases"

Miljöaktuellts hemsida kan ni bland annat läsa följande kopplat till hur tropiska sjukdomar förväntas spridas som en konsekvens av klimatförändringarna:
"En tropisk sjukdom som forskarna fruktar kan nå ända hit upp till Sverige är denguafeber som sprids av den ökända dengua-myggan. Redan nu har man sett utbrott av denguafeber i Frankrike. Myggan kan enligt forskare överleva ännu längre norrut om temperaturerna stiger. "

Detta känns extra aktuellt för mig dessa dagar eftersom jag skall resa ner till Uganda nästa vecka. Jag kommer att besöka Infectious Diseases Institute (Pfizers utbildningsinstitut i Kampala i Uganda) och följa med läkare och sjuksystrar ut i byarna runt om i Uganda när de träffar sina patienter. Som ni kommer att se av mina blogginlägg veckorna framöver kommer fokus framför allt ligga på sjukdomar såsom HIV/AIDS men självklart kommer jag även att se effekter av tropiska sjukdomar såsom malaria och annat.

Test
Bengt Mattson