Test
Bengt Mattson


Ett av Pfizers stora globala CSR-program är Pfizer Global Health Fellows. Som en Global Health Fellow åker en Pfizermedarbetare ut på ett uppdrag i 3-6 månader för att jobba i ett område där hälso- och sjukvården ofta har helt andra utmaningar än de vi ser här i I-världen. Pfizer betalar för såväl tid som uppehälle och arbetet utförs i samarbete med en så kallad NGO (non-governmental organization) eller en MLO (multilateral organization) i det valda landet. Flera av de utmaningar som möter våra medarbetare är effekterna av HIV/AIDS, tuberkulos, malaria och andra sjukdomar i utvecklingsländerna.

 

Gabriel Bjerner
Gabriel Bjerner

För närvarande är en svensk på uppdrag inom ramen för Pfizer Global Health Fellows, Gabriel Bjerner. Gabriels uppdrag har beskrivits på följande sätt:
"As a Pfizer Project Management Fellow for the Access Project in Kigali, Rwanda, Gabriel will assess and develop management systems at the district and health center level, including budgeting, forecasting, strategic planning and reporting. He hopes for meaningful results based on his knowledge and abilities. On assignment, Gabriel plans to use the skills and tools he has acquired through life and work to improve the situation for others. He hopes to return with the ability to better focus on activities that create true value for Pfizer and the community."

För mig är detta arbete ett utmärkt exempel på att vår hjälp till länder såsom Rwanda absolut inte begränsas till donationer av läkemedel utan att vi aktivt bidrar till uppbyggnaden av en fungerande infrastruktur kring hälso- och sjukvård. Det är ju förstås så att om det inte finns en fungerande infrastruktur, med utbildade läkare och syrror men också med en fungerande administration inom hälso- och sjukvården, så hjälper tyvärr inte en ökad tillgång på läkemedel så långt för att bekämpa HIV/AIDS, tuberkulos, malaria och så vidare.

Lycka till i ditt arbete Gabriel, du gör en enormt viktig insats!

Test
Bengt Mattson