Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Idag träffade jag ett antal klipska, entusiastiska och förändringsbenägna medmänniskor. Folk som liksom jag drivs av en vilja att förebygga ohälsa och hitta sätt att bygga hälsa i samhället. Efter diskussionerna idag snurrar många frågor i min skalle: Hur skapar man "världens lyckligaste folk"? Och vad karaktäriserar egentligen en lycklig, välmående människa i ett välmående och hållbart samhälle? Välkommen till Future Health Lab!

During the afternoon today, I participated in an interesting discussion with a bunch of clever, enthusiastic and change-oriented friends from a broad range of operations in society. Friends who, in similarity to myself, strongly believe in the value of illness prevention and the creation of wellness. You know my opinion on this topic from earlier blog posts (e.g. Oct 11 2012, March 22 2012, and Oct 4 2011). And after the discussions today there are several thoughts and issues running through my head, e.g.:

- How would you build a society with "the world's happiest people"?

- What characterizes actually a healthy and happy human being, living in a healthy sustainable society?

Welcome to Future Health Lab! Stay tuned - more to come....

Test
Bengt Mattson