Test
Bengt Mattson

 
Jag var i Åbo i helgen - vackert väder, härligt sällskap och god mat. Vad mer kan man egentligen begära?

Vy längs ån
Vy längs ån

När vi passerade över ån kunde vi bara njuta av utsikten. Men som i så många andra fall, förändras vyn om man tittar med skarpare glasögon...

Vad är det som flyter i ån?
Vad är det som flyter i ån?

Ån ser ganska smutsig ut. Vattnet är delvis förorenat av utsläpp från jordbruksverksamheterna uppströms. Men man kan även hitta andra "mystiska flytande föremål". Den vita styrenförpackningen förstår jag var den kommer ifrån, men röda hjärtan - vad är det? Som den kanske något "miljöskadade nörd" jag är började jag fundera över läkemedelsrester ute i våra vattendrag. För den som vill ha en bra bakgrund till mina funderingar hänvisas till Läkemedel och Miljöutbildningen på Läkemedelsuniversitetet.

På samma sätt som jag såg dessa hjärtformade föremål i vattnet kan vi med dagens analystekniker hitta mängder med olika läkemedelssubstanser i våra vattendrag. Men på samma sätt som jag fick fundera över "varifrån dessa hjärtan kom och varför de flöt i ån" så är det klart att vi behöver fortsätta att arbeta med frågor kring utsläppen av läkemedelsubstanser, vilka effekter de kan tänkas ha, och om det finns skäl till att oroa sig. Som jag sagt flera gånger tidigare är MistraPharma-projektet ett viktigt steg i att öka kunskapen.

När vi på vår vandring runt i Åbo kände törsten stiga gick vi in i en liten kvartersbutik. Döm om min förvåning när hela väggen bakom kassan var "tapetserad" med cigarettpaket...

Kraftig exponering av tobaken
Kraftig exponering av tobaken

Åbo skulle vara betjänt av lite upplysnings- och kampanjarbete från A Non Smoking Generation! Åbo verkar ha ännu längre kvar till tobaksfria butiker än vad vi har i Sverige. Jag rekommenderar er alla att följa A Non Smoking Generations kampanj Tobaksfria butiker antingen direkt via dess hemsida eller via Fredrik Söderhielms blogg.

Det skulle behövas lite Dizza Tobak-mentalitet i Åbo också!

Test
Bengt Mattson