Test
Bengt Mattson

För dryga 6 år sedan skrev jag ett blogginlägg med rubriken"Mer om problemen i Indien...". Att problemen kopplat till utsläpp från tillverkning av läkemedel till stor del är de samma nu 6 år senare är förstås en stor besvikelse inte bara för mig utan för alla som arbetat med frågan i mer än tio års tid. En av dessa är helt säkert Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs Universitet. I dagens DN finns en artkel som till största delen bygger på en intervju med Joakim där han är tydlig med att han önskar se skärpta krav på läkemedelstillverkarna. Och jag sticker inte alls under stolen med att jag delar åsikten att industrin måste ta ännu tydligare ansvar i sin leverantörskedja. Men jag vill också lyfta fram den delen av Joakims resonemang som gäller det offentligas ansvar:


"Han föreslår bland annat att villkoren ändras när det gäller det så kallade ”generiska utbytet” av läkemedel. Regelbundet tävlar läkemedelsföretagen om att deras produkt ska bli ”periodens vara”, det vill säga den medicin av flera likvärdiga som subventioneras av staten via högkostnadsskyddet och är den som apoteket föreslår att du som patient ska köpa.


I dagsläget är det enbart priset som avgör vilken produkt som blir ”periodens vara”, men det borde gå att väga in fler aspekter.


– Det är lite omoraliskt att bara låta priset avgöra. Den som sätter spelreglerna, i det här fallet svenska staten, tar samtidigt på sig en del av ansvaret, säger Joakim Larsson.."


Har ni följt min blogg under de senaste åren så vet ni att detta är en av mina käpphästar. Det måste finnas någon form av incitament för de företag som tar sitt ansvar och som har tagit investeringar för att säkerställa att det inte sker utsläpp av antibiotika, eller av andra aktiva substanser, från fabrikerna. Att det måste införas ett grönt incitament inom ramen för det generiska utbytet är uppenbart! Som många av er säkert vet jobbar jag i min roll inom LIF (Läkemedelsindustriföreningen) med detta för närvarande som en del av den Nationella läkemedelsstrategin.


Det finns jättemycket att göra, och det är bråttom! Jag kommer att återkomma i frågan regelbundet framöver, var så säker.
 
 

Test
Bengt Mattson