Test
Bengt Mattson

I mitt blogginlägg i tisdags så berättade jag om att vi hade besök på Pfizerkontoret av elever från klass 8B, Norrvikens skola. Som jag påtalade så tycker jag att det är väldigt spännande att samtala med ungdomar - de ställer frågor och har åsikter som kan skilja sig från andra, ofta äldre, intressentgrupper. Två dylika exempel på "äldre" intressenter träffade jag igår. Dels tidigare anställda på Pfizer (de så kallade Pfizer seniorerna) dels kemi- och maskinstudenter på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. På förmiddagen diskuterade jag Pfizers och branschens ansvarstagande, förtroende och rykte med Pfizerseniorerna och på eftermiddagen föreläste jag om branschens miljö-/hållbarhetsarbete för universitetsstudenterna. Det är otroligt kul, och utvecklande för mig, att möta dessa olika intressenter och ta in deras reflektioner och idéer i vårt fortsatta arbete. Om du har följt min blogg de senaste åren så vet du att jag några gånger per år har denna typ av föreläsningar för studenter på Uppsala Universitet samt på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), se exempelvis blogginlägget från 20 nov, 2012.

Föreläsning för studenter på Ångströmlabbet

Föreläsning för studenter på Ångströmlabbet

ENGLISH VERSION: In the blog post from Nov 11, I told you that we had a visit at the Pfizer office in Sollentuna by pupils from the 8th grade at Norrvikens skola. As was obvious to anyone reading the blog post, I really like meeting young people and discuss with them - they have questions and comments that sometimes differ from other stakeholder I meet (often older people). I met with two such "older" stakeholder groups yesterday. First in the morning a group of ex-Pfizer colleagues ("Pfizer Alumni"), and in the afternoon students of chemical and mechanical engineering at Ångströmlaboratoriet at Uppsala University. With Pfizer Alumni I discussed Corporate Responsibility and Trust & Reputation for Pfizer and the pharmaceutical industry. Extremely valuable discussions, and so interesting to get the insight and comments from ex-colleagues. The focus of my presentation to the students at Uppsala University was environmental management systems and sustainability peograms in the pharmaceutical industry. If you have followed my blog over the years you know that I give those kind of lectures at both Uppsala University and SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) every year. You could read more in the blog post from Nov 20, 2012, for instance. It is so developing, not only for myself but also for our sustainability programs, to have these stakeholder dialogues.

Test
Bengt Mattson