Test
Bengt Mattson

IVL logga


Igår var det så äntligen dags för ett första möte med IVL:s nya så kallade verksamhetsråd. Verksamhetsråden spelar en mycket viktig roll inom IVL:s verksamhet, framför allt vad gäller den samfinanserade forskningen (projekt som betalas med lika delar statliga pengar och pengar från näringslivet). Verksamhetsråden består av 10-15 personer representerande det offentliga och näringslivet samt IVL. Det finns fyra verksamhetsråd som sammanfaller med IVL:s fyra fokusområden:


• Naturresurser, klimat och miljö

• Resurseffektiva kretslopp och konsumtion

• Hållbar produktion och miljöteknik

• Hållbar stadsutveckling och transporter


Jag är som säkert många av er vet styrelseledamot för IVL:s ägare, Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL). Jag har också fått äran att vara ordförande för verksamhetsrådet Naturresurser, klimat och miljö (NKM). Det ska bli riktigt kul och spännande. Uppdraget är betydligt bredare än vad som omfattades av IVL:s tidigare så kallade temakommittéer - där jag ledde arbetet i kommittén för Vatten & Mark. Omfattningen för verksamhetsrådet NKM kan beskrivas på följande sätt:


- Förnybara resurser

- Luftföroreningar och ekosystem

- Havs- och vattenmiljö

- Markanvändning och påverkan på naturresurser

- och på tvärs över alla dessa områden går "politik och styrmedel"


Vi kommer att behöva lägga tankekraft inledningsvis på hur vi organserar och/eller priorterar vårt arbete så att vi säkerställer konkreta leveranser till IVL. Tord Svedberg (VD, IVL AB) var tydlig med att han har höga förhoppningar och förväntningar på oss...
 

Tord Svedberg ger sin syn på verksamhetsrådens uppdrag

Tord Svedberg ger sin syn på verksamhetsrådens uppdrag

 

Test
Bengt Mattson