Test
Bengt Mattson
Idag presenterade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg riktlinjerna för forsknings- och innovationspropositionen (Prop. 2008/09:50) på DN Debatt. För mig, arbetande med miljöfrågor inom läkemedelsindustrin, skapar propositionen förhoppningar och förväntningar. Lars Leijonborg lyfter fram två strategiska områden där satsningar görs: Det ena är klimatrelaterad forskning och det andra är medicinsk forskning. Vad gäller klimatrelaterad forskning så är ett par av de högprioriterade områdena effektivare energianvänding och ny energiteknologi. Självklart områden som är extremt viktiga om vi ska kunna minska klimatpåverkan. Detta är också områden där vi inom näringslivet har stora intressen - både för att det kan hjälpa oss att minska vår egen klimatpåverkan från byggnader och verksamheter men också för att det för de delar av näringslivet som arbetar med att utveckla och marknadsföra nya energiteknologier - här finns självklart förhoppningar om framtida marknadsmöjligheter, även på intressanta exportmarknader. Som jag har diskuterat flera gånger på bloggen så är klimatfrågan viktigt för oss inom Pfizer och självklart hyser jag förhoppningar att dennat yp av satsningar ska kunna hjälpa oss att nå våra klimatmål: - en ytterligare minskning av våra utsläpp av växthusgaser med 20% fram till 2012 utöver de nära 20% som vi minskat utsläppen mellan 2000 och 2007 - 35% av vårt globala el-behov skall täckas av utsläppsfria energikällor. Tuffa mål som kräver stora satningar runt om i världen inte bara här i Sverige. Vi har dock goda förutsättningar här i Sverige med den goda kompetens om finns såväl inom näringslivet som inom akademierna. Låt oss hoppas på stora, och snabba, genombrott!! Vad gäller den medicinska forskningen ska jag inte fördjupa mig i det här på bloggen, jag ska bara konstatera att Lars Leijonborg påtalar att denna satsning inkluderar biomedicin och medicinsk teknik. Låter självklart intressant med tanke på den storsatnsing som Pfizer gör i en ny produktionsanläggning i Strängnäs fokuserad på biotekniska processer. Ytterligare ett område där Sverige har goda förutsättningar att nå stora framgångar baserat på både högt kunnande inom näringsliv och akademier. Huruvida den satsning som regeringen nu gör är tillräcklig eller inte kan självklart diskuteras. Jag tycker Kåre Bremer, rektor vid Stockholms Universitet, på sin blogg uttrycker det bra: "...slutomdömet får jag vänta med tills vi ser vad detta verkligen innebär i reda pengar". Jag skulle till och med vilja lägga till att jag också vill se resultaten av forskningsinsatserna!

Hoppas solen kommer fram...
Hoppas solen kommer fram...

Liksom solen är gömd bakom träden kan forskningsastningarna och dess resultat skönjas i horisonten. Låt oss bara hoppas att strålarna skiner igenom träden ordentligt innan solnedgången, då är det ju för sent... Klimathotet är stort - genombrott behövs, det samma kan självklart sägas vad gäller de medicinska behoven. Låt oss alla hoppas, och i den mån vi kan, bidra till dessa genombrott!
Test
Bengt Mattson