Test
Bengt Mattson
Hur kan vi öka användningen av "grön energi"? Pfizer har ett mål att "utsläppsfria energikällor" skall stå för 35% av vårt globala el-behov 2010. Detta mål i kampen mot klimatförändringen finns bland annat beskrivet på vår globala hemsida (www.pfizer.com/responsibility och under "Climate Change and Energy", "Clean Energy"). "Grön energi" kan vara exempelvis vatten-, sol- och vindkraft men också olika smarta lösningar av värmepumpskaraktär. Jag har under föregående vecka haft möjlighet att titta på den potential som finns vad gäller vindkraft här i Sverige, närmare bestämt på Näsudden på Gotland, Sveriges största vindkraftspark med över 100 olika vindsnurror. Enormt imponerande och mycket spännande! Jag kan varmt rekommendera er att besöka exempelvis Vattenfalls hemsida (www.vattenfall.se) och läsa mer om deras satsningar på vindkraft. En av de invändningar som ofta görs mot vindkraftsverk är att de förstör natur- och kulturlandskapet. Självklart måste stor hänsyn tas när man placerar vindkraftsparker, eller för den delen enskilda kraftverk, men jag tror att det är viktigt att denna utveckling av utsläppsfria alternativ inte förhindras och stoppas på grund av att "för stor hänsyn" tas. Personligen tycker jag inte heller alltid att en vindsnurra förfular landskapet, vare sig det är en gammal väderkvarn eller moderna kraftverk. Bilden ovan är tagen ut mot havet med en väderkvarn i fokus. Bilderna nedan är också tagna på Gotland, den första med Näsudden i bakgrunden den andra stående mitt i vindkraftsparken. Visst visar alla bilderna en del av vårt kulturlandskap - vissa ser nog en skönhet i landskapet medan andra tycker att snurran eller snurrorna är förfulande. Satsningar av typen Näsudden tror jag är utomordentligt viktiga för framväxandet av utsläppsfria energikällor. Jag hyser stor förhoppning till att man ska lyckas hitta passande placeringar av ytterligare vindkraftsparker, vare sig de är på land eller ute i havet, samt även på en fortsatt utveckling av solenergi. Även om vi vanligtvis kanske inte ser potentialen av solenergi som så stor här i Sverige så finns det även exempel på fungerande småskaliga solenergilösningar här i vårt "kalla och mörka Norden". Men med det väder vi har haft den senaste veckan, varmt och med mycket sol, så är det kanske fler som inser att solenergin till och med kan ge ett visst bidrag här hos oss. Med denna ganska enkla installation togs solenergin till vara på Stora Karlsö - låt oss inte glömma bort vikten av att vi även "i det lilla", hushåll för hushåll, kan bidra i kampen mot klimatförändringen!!
Test
Bengt Mattson