Test
Bengt Mattson

Som många av er säkert förstått redan tidigare är csr-i-praktiken.se en av mina favoritsidor på nätet för att följa med inom området ansvarsfullt företagande. En aktuellt artikel från csr-i-praktiken.se gäller behovet av en ny kultur för hur företag världen över bedriver sin verksamhet. Artikeln "Barosso: Vi behöver en ny kultur, baserad på etik och ansvar" sammanfattar EU-kommissionens ordförandes, José Manuel Barosso, tankar kring Corporate Governance som han framförde vid ett möte nyligen med CSR Europe i Bryssel:

"Detta är viktigt, inte bara för att återställa förtroendet för enskilda företag men för att återställa människors förtroende för marknadsekonomin. För människor vill fortfarande ha marknadsekonomi, men en marknadsekonomi som har ett samvete."

Jag tycker det är bra att frågor kring Ansvarsfullt företagande får ökad fokus. Alla företag inom alla olika brascher har säkerligen exempel på situationer där de agerat på ett sätt som idag inte anses acceptabelt. Inom vår industri har våra samarbeten med hälso- och sjukvårdens medarbetare samt med patientföreningar ofta ifrågasatts. Jag tycker det är positivt att hela branschen blir mer och mer öppen med dessa samarbeten. Pfizer har i dagarna presenterat sitt beslut att på samma sätt som vi jobbat i Sverige med LIF:s samarbetsdatabas där alla samarbeten mellan industrin och patientföreningar presenteras, så kommer alla samarbeten i Europa publiceras öppet. Läs mer om den svenska branschens etiska system kring exempelvis samverkan med sjukvården och med patientföreningar via denna länk.Jag rekommenderar er också att läsa om Pfizers ansvarstagande i vår Årsrapport (Annual Report 2008) där vi på sidorna 35 till 39 presenterar ett antal av våra globala initiativ inom CSR-området:

1. International Trachoma Initiative
2. Acting Locally
3. Mobilize Against Malaria
4. ConnectHIV
5. Helping Colleagues "Bring Their Whole Selves" to Work
6. Going Green
7. Responding to Disasters
8. Pfizer Helpful Answers
9. Global Health Partnerships
10. Global Health Fellows

Mer detaljerad information kring vårt ansvarstagande inom det sociala och inom miljöområdet hittar du förstås också i vår hållbarhetsredovisning (Corporate Responsibility Report 2009). Rapporten ger också en detaljerad beskrivning av hur vi jobbar med Corporate Governance. Områden som beskrivs är Lobbying and Political Contributions, Interaction with Patient Advocacy Groups, Ethics and Compliance, Litigation, och Disclosing Grants for Health Care Education. Således flera av de områden som jag beskrev ovan och som Barosso efterfrågar större öppenhet kring.

Test
Bengt Mattson