Test
Bengt Mattson
SWEDISH SUMMARY: "Företagen leder miljöomställningen", skriver Johan Rockström (professor i miljövetenskap vid Stockolms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre) i en artikel på DN Debatt den 18 januari. Rockström diskuterar en situation som jag och många med mig känner igen. Näringslivet verkar i flera fall inom miljö- och hållbarhetsområdet ha högre ambitioner än politikerna. "Politikerna är fast i ett förlegat tänkande där miljö ses som en isolerad sektor och inte basen för vår framtida välfärd. Näringslivet ser däremot möjligheterna och har tagit på sig ledartröjan i miljöomställningen" skriver Rockström. Jag diskuterade ett exempel från vår sektor den 2 december, 2013, här på bloggen.
Today, my favourite sustainability newsletter, MiljöRapporten Direkt,  highlights Johan Rockström's (Environmental Sciences Professor at Stockolm University and head of Stockholm Resilience Centre) article at DN-Debatt from January 18. Rockström says that "enterprises have taken the lead in the sustainability transition of society". This is a situation that I and many others working with sustainability issues recognizes. In certain cases it seems that companies have higher sustianbility ambitions than our politicians. One example from the pharmaceutical arena is the lack of action from Ministry of Helath and Social Affairs regarding the environmental proposals in the Pharmaceutical and Pharmacy Inquiry. I have discussed this previously here at the blog, e.g. in the blog post from Dec 2, 2013.
If you have the possibility to read Rockström's article (it is in Swedish...) I strongly recommend it. Although you may not agree to everythings he says, it is a very interesting read!
Test
Bengt Mattson