Test
Bengt Mattson

 

På väg in på Rudbeck gymnasium

På väg in på Rudbeck gymnasium

Jag har idag föreläst om läkemedelsutveckling för gymnasieelever på Rudbeck i Solletuna. Som ni vet om ni har följt mig på bloggen genom åren så samarbetar Pfizer och Rudbeck Gymnasium i Sollentuna på flera olika sätt. Bland annat så är jag mentor för UF-företag från Rudbeck (läs exempelvis blogginläggen från 18 feb i år om DoNut Worry och från 18 mars 2014 om YMAR). Jag föreläser också av och till på Rudbeck, och det har jag gjort idag. Temat för dagens föreläsning var "läkemedelsutveckling".

Från idé till färdig produkt

Från idé till färdig produkt

Utöver att prata om de naturvetenskapliga utmaningarna under forsknings- och utvecklingsarbete så diskuterade vi också etiska, moraliska och ekonomiska perspektiv. Exempel på dylika perspektiv är djurförsök, hur man rekryterar frivilliga till klinska prövningar, vilka terapiområden som industrin prioriterar, samt hur prissättning förhåller sig till forsknings- och utvecklingskostnader.
Som alltid enormt kul och spännande tycker jag att få diskutera denna typ av frågeställningar med studenter!


ENGLISH SUMMARY: As you may know from earlier blog posts, Pfizer and Rudbeck high school in Sollentuna have several collaborations (e.g. mentorship for young entrepreneurs as discussed in blog posts from Feb 18 and from March 18 last year). From time to time I am also giving lectures at Rudbeck. Today the topic of my talk was "Pharmaceutical drug development". In addition to all the scientific interesting parts of the R&D-process we also discussed ethical perspectives such as animal testing, how industry prioritizes their R&D-efforts among all different therapeutic areas, and of course issues around "profitability, pricing, and affordability" - always of interest to our different stakeholders (even for high school students).

Test
Bengt Mattson