Test
Bengt Mattson

I fredags höll jag en föreläsning om läkemedel och miljö på LIF:s (Läkemedelsindustriföreningen) Fass-dag. En god uppslutning från branschen, främst från många av de som jobbar med miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se.

 

God uppslutning på Fass-dagen

God uppslutning på Fass-dagen

 


Jag gav först en bred bakgrund till de olika miljöperspektiv som vi i läkemedelsindustrin jobbar med, för att sedan fokusera på läkemedelssubstanser i miljön. Jag beskrev hur frågan växte fram under 00-talet - först med fokus på modersubstans och metaboliter utsöndrade från patient och sedan en allt större fokus på utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning. Regeringskansli, myndigheter och akademi har satt igång en rad olika initiativ baserat på den utvecklingen (exempelvis MistraPharma och Nationella läkemedelsstrategins miljöprojekt) och industrin har såväl deltagit i de initiativen samt själv varit drivande i andra. Ett centralt exempel på det senare är såklart miljöklassificeringen av läkemedelsubstanser på Fass.se.


ENGLISH SUMMARY: I gave a lecture on pharmaceuticals in the environment at the so called Fass-day, arranged by LIF (the Swedish association of the research-based pharmaceutical industry) on May 8. In addition to a general background to the discussions on potential environmental impact from APIs (Active Pharmaceutical Ingridients) I specifically discussed the LIF initiative to publish environmental classifications of APIs on Fass.se.

Test
Bengt Mattson